เมนูหลัก

ฝากร้าน

ปีบ

k24
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Millingtonia  Hortensis  Linn.
วงศ์  : BIGNONIACEER
ชื่อท้องถิ่น  : คนไทยทั่วไปเรียก  ต้นปีบ ภาคเหนือเรียก  กาซะลอง  ตะวันตกเฉียงเหนือก็เรียก  กาซะลอง
ลักษณะพืช  : ต้นปีบ  ถือว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบเล็กแต่เป็นจัก  ปลายใบแหลม  ดอกต้นปีบเป็นสีขาว  ก้านดอกเล็ก  มีกลิ่นหอม  ลักษณะคล้ายกับดอกต้นท้าวยายม่อม ออกฝักคล้ายกับฝักแค  ยาวประมาณ  6 นิ้วเศษ  แก่นของต้นปีบสีขาวเหลือง
การปลูก  : ต้นปีบนั้นโดยมากขึ้นเอง โดยทั่วไปในป่าไม้เบญจพรรณ  ชอบขึ้นตามป่าเชิงเขา  ในที่ชื้น  ตามวัดวาอาราม  สามารถงอกงามดีในพื้นที่ทั่วทุกภาคในประเทศไทย  แต่หากจะขยายพันธุ์ก็จะต้องตอนเอากิ่งไปปลูกก็ได้  หรือเพาะเมล็ดเอาก็ได้  โดยการเอาเมล็ดจากฝักแก่ไป  หว่าน  งอกเป็นต้นขึ้นมาก็เอากล้าที่เติบโตแข็งแรง  แล้วไปปลูกในถุงพลาสติกจน  เติบโตจึงย้ายไปในหลมปลูก  ดูแลรดน้ำ  กำจัดวัชพืชให้ดีจะเจริญเติบโตไม่ยาก
ส่วนที่ใช้เป็นยา  : ราก
รสและสรรพคุณยาไทย  : เอารากของต้นปีบสดหรือตากแห้งมาต้มเอาน้ำดื่ม บำรุงปอด  แก้วัณโรคปอดหรือปอดพิการ  แก้อาการเหนื่อยหอบได้ดี  เรียกว่าทำให้ระบบการหายใจดีขึ้นได้


ที่มา  : รักษาโรค  ด้วยสมุนไพร  " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "