เมนูหลัก

ฝากร้าน

สมอไทย

k29
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Terminalia  Chebula  Retz
วงศ์  : COMBTETAECAE
ชื่อท้องถิ่น  : คนไทยโดยทั่วไปเรียก สมอไทย  สมออัพยา  ภาคเหนือเรียก ม่าแน่  มะนะ
ลักษณะพืช  : ต้นสมอไทย  เป็นพืชยืนต้นขนาดกลาง  ไม่ใหญ่โตมากมายแต่อาจจะถึงขนาดใหญ่ ได้เหมือนกันเมื่อเจริญเติบโตมากๆ  ในบางท้องที่ๆ ดินดี  ใบโตขนาดใบกระท้อน  หนา  กลม  แต่ปลายใบแหลม  ดอกของสมอไทยเล็ก  ออกเห็นช่อสีเหลืองๆ เขียวๆ  มีผลกลมโตมีเหลี่ยมเล็กน้อย  สีเขียวๆ  แดงๆ  รสฝาดอมหวาน  ดอกจะออกเป็นช่อน่าดู
การปลูก  : สมอไทยเกิดขึ้นเองก็มากมาย  เอามาขยายพันธุ์ก็ได้อีก  โดยการตอนเอากิ่งไปปลูกที่ๆ  เตรียมเอาไว้  หรือจะเพาะเมล็ดก็เพาะได้  ให้เป็นต้นกล้าแล้วย้ายไปชำเอาไว้ในถุงพลาสติค  จนเติบโตเจริญดีก็เอาไปปลูกทีหลัง  ซึ่งจะต้องดูแลรักษษรดน้ำและกำัจัดพืชให้ด้วย
ส่วนที่ใช้เป็นยา  : ผล
รสและสรรพคุณยาไทย  : เอาผลสมอไทยมาต้มเอาน้ำดื่มเป็นยาแก้ลมจุกเสียด  ขับเสมหะ  หรือต้มเอาน้ำมาใส่เกลือเล็กน้อย  ดื่มเป็นยาระบายได้ผลดี  นอกจากนี้ผลสมอไทยยังมีสรรพคุณแก้ปวดตามข้อและกระดูกได้  อีกด้วยทำให้ร่างกายแข็งแรง  แ้ก้อ่อนเพลียได้ดี  นับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณดีมาก


ที่มา  : รักษาโรค ด้วยสมุนไพร " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "