เมนูหลัก

ระบบสมาชิก

ฝากร้าน

สมุนไพรแก้มะเร็ง
มะเร็ง ในความหมายของการแพทย์แผนไทย คือ อาการแผลเรื้อรัง เน่าลุกลาม รักษายาก สมุนไพรไทยที่ใช้รักษาอาการดังกล่าวได้แก่ กระเบา ข่อย พญาสัตบรรณ สะบ้าลิง และเหงือกปลาหมอ เป็นต้น
ส่วนมะเร็งในความหมายของการแพทย์แบบตะวันตก คือ ก้อนเนื้อร้ายที่เกิดจากการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว และผิดปกติ และเกิดกับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเป็นอันตรายถึงชีวิต สมุนไพรที่ใช้รักษา ที่พิสูจน์ทางการแพทย์ได้แล้ว ได้แก่ แพงพวยฝรั่ง ส่วนหญ้าปักกิ่งและราชดัด อยู่ระหว่างการวิจัย สมุนไพรไทยบางชนิด ได้แก่ ทองพันชั่ง มีผู้เชื่อว่ารักษามะเร็งบางชนิดได้ แต่ยังไม่มีการพิสูจน์